Yayın Kurulu

KARADENİZ İNCELEMELERİ DERGİSİ

Journal of Black Sea Studies

Sahibi / Owner
Serander Yayınevi Adına
Sema USTA

Yazı İşleri Müdürü / Editor in Chief
Veysel USTA

Yazışma Adresi / Correspondence Address
Karadeniz İncelemeleri Dergisi
Serander Yayınevi, İskenderpaşa Mahallesi,
Tiyatro Sokak, Öztürkler İş Hanı, No: 11.
Trabzon / TÜRKİYE
Tel: 0462 326 67 55
Web: www.seranderyayinevi.com
e-posta: karadenizincelemeleridergisi@yahoo.com.tr

Dizgi / Typed by
Serander Yayınevi.
Tel: 0462 326 67 55 TRABZON

Baskı / Printed by
Eser Ofset.
Tel: 0462 321 53 38 TRABZONISSN: 2146-4642

Abone Bedeli / Subscription Rate
Kurum/Institutional: 45 TL (USD 30)
Normal/Normal: 40 TL (USD 25)
Fiyatı/Price: 20 TL (USD 15)

EDİTÖR / EDITOR

 • Prof. Dr. Mesut ÇAPA

YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD

 • Prof. Dr. Mesut ÇAPA
 • Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ
 • Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
 • Doç. Dr. Mehmet COG

DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

 • Prof. Dr. Ali AKYILDIZ (Marmara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Mehmet ALPARGU (Sakarya Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Faruk BİLİCİ (INALCO. Paris)
 • Prof. Dr. İdris BOSTAN (İstanbul Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Salim CÖHCE (İnönü Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Mesut ÇAPA (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA (İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Feridun EMECEN (İstanbul Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Sadettin GÖMEÇ (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Nedim İPEK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ (Fatih Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Kemal KARPAT (University of Wisconsin)
 • Prof. Dr. Haşim KARPUZ (Selçuk Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN (Marmara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Mehmet ÖZ (Hacettepe Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Sebahattin ÖZEL (İstanbul Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ali SARIKOYUNCU (Osman Gazi Üniversitesi)
 • Dr. Rustam SHUKUROV (Moskova Devlet Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Bahattin YEDİYILDIZ (Hacettepe Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Mehmet OKUR (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN (Sütçü İmam Üniversitesi)
 • Doç. Dr. İbrahim TELLİOĞLU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Hanefi BOSTAN (Marmara Üniversitesi)
 • Dr. Oktay ÖZEL (Bilkent Üniversitesi)

TÜRKÇE SORUMLUSU
Doç. Dr. A. Mevhibe COŞAR

İNGİLİZCE SORUMLUSU
Yrd. Doç. Dr. Abdülkasım VARLI