TA‘LÎKÂT-I BELÂGAT-I OSMÂNİYYE

Bahadır Güneş

bahadir-gunes-talikat

Belagat, sözün doğru ve güzel bir şekilde, yerine ve zamanına uygun olarak ifade edilmesinin gereklerini anlatır. Türkçede “sözbilim” ve “söz sanatı” terimleriyle karşılanan belagatin Batı kaynaklarındaki karşılığı olarak “retorik” terimi kullanılır. Türklük bilimi araştırmaları içinde belagati konu alan çalışmaların ağırlıklı bölümü Türk edebiyatı araştırmacıları tarafından yapılmaktadır. Belagatin söze dair kurallar koyan bir disiplin oluşu, onun edebiyatla ilgisi yanında, dil araştırmaları için de ilgi çekici olduğunu gösterir. Bu çalışma, XIX. yüzyılın önemli şahsiyetlerinden biri olan Ahmed Cevdet Paşa’nın Belâgat-ı Osmâniyye adlı eserinin Abdurrahman Süreyya tarafından eleştirildiği Talîkât-ı Belâgat-ı Osmâniyye adlı risalesinin Latin alfabesine aktarılmış biçimini esas almaktadır. Giriş bölümünde her iki şahsiyetin hayatı ve eserlerinin verildiği çalışmanın sonuna sözlük, dil bilgisi ve edebiyat terimleri dizini ile metnin tıpkıbasımı eklenmiştir.

 

Satın Al