Alaybeyler

Kemal Küçükali

Alaybeyler kapak

Bir kentin dokusunu oluşturan tarih, coğrafya; tarih ve coğrafyanın şekillendirdiği insan ve lisandır. Dr. Kemal Küçükali, Bizim Köyün İnsanı ve Lisanı-Bir Zamanlar Sürmene adlı eserinden sonra gerçek yaşam öykülerinden hareketle okurlarını tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Bu defa kahramanların hayatı üzerinden Trabzon’un yakın tarihinde yer alan işgal, muhacirlik, mücadele ve mübadelenin yansımalarını, bir köy ve köyde yaşayan aile çevresinde öyküleştirerek okuyucusuna sunuyor.

Dr. Kemal Küçükali, kendine özgü anlatımı, akıcı üslubu ile çizdiği küçük tasvirlerle okuyucuyu bir akışın içine çekiyor. Çok hareketli hayat sahneleri satırlar arasında akıp geçerken söylenmemiş birçok ayrıntı da okuyucu gözünde canlanıyor; kahramanlar tanıdık haline geliyor. Nihayetinde mazide kalan ve gönülde yaşayan bir sevda için “Çok güzel” diyor ve susuyorsunuz.

 

Prof. Dr. A. Mevhibe Coşar