Tarih Boyunca Tekkeköy

İbrahim Tellioğlu

Tarih Boyunca Tekkeköy ön kapak

Şehir tarihi araştırmaları bir yerleşim yeri özelinde insanlığın geçirdiği aşamaları gösterir. Bir şehrin geçmişini araştırırken orada yaşamış olan toplulukların o kentte var olabilmek için gösterdiği çabaya şahit olursunuz. Bir toplumun bir toprak parçasını yurt edinebilmek için nasıl fedakârlıklar yaptığını izleme imkânı bulursunuz. İnsanların korunma, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tarihin hangi devirlerinde ne tür şartlara sahip olduğunu öğrenirsiniz. Aynı zamanda uygarlığın gelişimini bir şehir özelinde izleyebilirsiniz. Şehir tarihi araştırmaları bu bakımdan çok önemlidir.

Samsun tarihi ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan çalışmalarda önemli mesafeler katedilmiştir. Özellikle alan biraz daraltılarak ilçeler bazında hazırlanan eserler ise bazı gerçeklerin daha iyi kavranılması açısından büyük öneme sahiptir. Bir ilçenin ortaya çıkışından günümüze kadar geçirdiği evreleri bir çalışma altında toplamak kronolojik bütünlüğü ve tarihi gelişimi göstermesi bakımından çok kıymetlidir. Bu araştırmalar bir araya getirildiğinde Samsun tarihi ile ilgili olarak önemli bir külliyat ortaya çıkacaktır.